La Festa Major de 1929: Salt vs Veïnat

Festa al Centre Republicà l'any 1929

El primer programa oficial de la Festa Major de Salt que es conserva en el fons municipal de l’Arxiu és el de l’any 1929. És un programa auster, sense fotografies ni dibuixos. Són 40 pàgines a tintes de diferents colors, amb anuncis de comerciants saltencs; dos poemes: Ocellic Novell, signat per A.C. i La Tuietes llefiscosa, signat per X.; dos textos; Pòrtic signat per “Un fadrí de Salt” i Festa Major, de Galdric, i el programa dels dies de festa, el 25, 26 i 27 de juliol. Pràcticament tots els actes de la festa són concerts, balls i sardanes que es repartien entre el Veïnat i Salt gairebé com una competició.

Els actes s’obrien amb l’Ofici Solemne que comptava amb la col•laboració de l’orquestrina Oriental Jazz de Salt i, en acabat, un selecte repertori de sardanes. De sardanes se’n feien algunes ballades al llarg del dia en dues places: la de la Constitució (Salt, actual plaça de la Vila) i la de Sant Pere (Veïnat, actual plaça del Veïnat). Les cobles que les interpretaven eren Els Montgrins i la Cobla Girona.

Però el que destacava més eren els concerts. Se’n feien a totes hores repartits, com no, entre Salt i el Veïnat. El Centre Republicà feia un concert vermut amb l’orquestrina Jazz New-York, de Tortellà i mitja hora més tard, el Bar-Flor en feia un altre amb el quintet Gaumont. Llavors s’intercanviaven els papers: el Bar-Flor feia un concert amb el “siempre aplaudido Quinteto Gaumont” i mitja hora més tard, el Centre Republicà tenia “la genial Orquesta Girona”.

En aquesta batalla dels concerts i dels balls, guanyava el Centre Republicà perquè en acabar el concert de la tarda, continuaven amb el ball fins que començaven les sardanes a la plaça de Sant Pere i després tornaven amb un altre concert vermut.

Per la nit els saltencs tenien dos concerts a la mateixa hora per poder escollir: un era un “extraordinario concierto” i l’altre un “grandioso concierto”. A tots dos els seguien un “brillante baile” i un “gran baile de sociedad”. No cal dir que l’un estava organitzat pel Centre Republicà amb les orquestres Jazz New-York i Girona al Veïnat, i l’altre organitzat pel Bar-Flor i el cafè Pep a Salt amb l’orquestra Els Montgrins i Gaumont.

El dia 27, el darrer de la festa, pràcticament tot es concentrava a Salt amb un concert en el Bar-Flor i després el ball a l’envelat, tots dos amb Gaumont. El Centre Republicà es dedicava a fer cinema projectant “un escogido programa de películas”.

Hi ha una nota curiosa i, fins a un cert punt, divertida, que diu textualment: “los bailes que amenizará la Orquesta Els Montgrins serán ejecutados con instrumentos americanos”. Deu ser que sonaven millor.

Altres dades molt interessants que podem extreure del programa vénen de la publicitat dels comerciants: hi ha 47 anunciants, dels quals 3 són de Girona, 21 de Salt, 22 del Veïnat i un que figura sense adreça. 22 són escrits en castellà, 24 en català i un en tots dos idiomes. Els que més s’anuncien són les botigues de queviures i com a curiosos, per haver desaparegut l’ofici, són un fabricant d’esclops i un fabricant de rasclets i barrils. Gairebé tots els comerços es concentraven entre el carrer Princesa de Salt i el carrer Girona del Veïnat, tots dos conegut avui en dia, com el carrer Major.

I acabo l’article amb l’eslògan publicitari de la Perruqueria Vda. de Miguel Amat:

Per anar a ballar a l’envelat / volent fer conquesta i anar arreglat / no hi ha com anar ben perfumat / –– / I en qüestió del «pentinat» / hi haurà, en la dita barberia Amat, / el que cal per portar-lo ben «fixat».

(Article publicat a la revista La Farga, suplement d’estiu núm. 21, juliol de 2010)