El MAC dóna a l’Arxiu 12 llibres

Ahir, el MAC, el Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona, va donar a l’Arxiu un total de 12 volums amb destí a la Biblioteca auxiliar de l’Arxiu.

Recordeu que la biblioteca auxiliar està a disposició de tots els usuaris per a consultar totes aquelles monografies, tractats, llibres, assajos, etc. de temàtica local de Salt i comarcal, de tota la provincia de Girona, que poden servir de suport per a investigacions i treballs. L’únic que diferència aquesta biblioteca d’una pública és el préstec, doncs la biblioteca auxiliar no fa préstec de llibres.

Volem agrair a la directora del MAC Girona, Aurora Martín, i als seus treballadors i treballadores, aquesta desinteressada donació.

Els volums són els següents:

Pons Brun, Enriqueta i Solés Coll, Alba. La necròpolis d’incineració del Pi de la Lliura – Vidreres. Ajuntament de Vidreres, 2008

Diversos. Aqua, domini i mites. MAC, 2011

Nolla, Josep M., Palahí, Lluís i Vivó, Jordi. De l’oppidum a la civitas. La romanització inicial de la Indigècia. Institut de recerca històrica de la Universitat de Girona, 2010

Martín, Aurora, Llorens, Josep M., Palahí, Lluís, Sintes, Xavier. Girona. Sant Pere de Galligants. MAC, 2001

Martín, Aurora. Ullastret. MAC, 1997

Diversos. Sant Pere de Galligants un monestir al llarg del temps. MAC, 2011

Diversos. Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona. Volums 1, 4, 5, 6, 8 i 9. MAC, 1992-2008