El Grup d’Experts sobre la Descripció Arxivística (EGAD)

El Grup d’Experts sobre la Descripció Arxivística (EGAD) té la missió de promoure i facilitar l’intercanvi internacional d’informació sobre els recursos arxivístics.

Per aconseguir-ho, ha de desenvolupar les recomanacions específiques per a la normalització de la descripció arxivística i que després han de ser acceptades pels governs nacionals i les comunitats professionals d’arxivers. En el nostre cas, la Generalitat de Catalunya i l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAGDC).

L’EGAD està formada per experts en el camp de la descripció arxivística i les normes de descripció. Els membres són escollits dins de la comunitat professional internacional, d’acord amb el reconeixement de la seva experiència en aquest camp.

Els objectius de l’EGAD són:

  • fomentar i facilitar el desenvolupament i implementació d’estàndards i millors pràctiques per a la descripció arxivística
  • suport a la comunicació i l’intercanvi d’informació sobre els estàndards i bones pràctiques per a la descripció arxivística, així com la seva posada en marxa i la formació en aquestes eines
  • servir d’enllaç amb altres professions de la informació, com ara l’IFLA, ICOM, i els organismes internacionals de normalització.

La missió de l’EGAD pel període 2012-2016 és el desenvolupament d’un model conceptual per a la descripció arxivística, a fi d’abordar la interrelació dels components de la descripció dins d’un sistema de descripció arxivística i de permetre que la descripció arxivística estigui en relació amb les normes de descripció associades al patrimoni cultural.