9 de gener…

Campanya per a la independència de Salt
Campanya per a la independència de Salt

…any 1265:

Pere Martorell de Salt i Maria de Mas Esteve, de Sant Feliu, celebren les seves núpcies. Cadascun aporta al matrimoni una dot de 300 sous barcelonins.

…any 1981:

L’alcalde de Girona, Joaquim Nadal, rep els representants de la Comissió per a la independència i s’acorda crear una Comissió tripartita que englobi l’Ajuntament de Girona, el Consell Municipal de Salt i la Comissió per a la Independència de Salt.