El 19 de gener de…

CAT AMS-AIAS 179 (1984)
CAT AMS-AIAS 179 (1984)

… 1290

Ramon Guaresques ven a Guillem d’Hospital, moner de Girona, l’hort que té a Salt davant del molí de la Casa del Temple d’Aiguaviva, per 75 sous barcelonins salvant el dret de domini de la pabordia, a la qual han de donar 2 capons per Nadal.

Anuncis