El 20 de gener de…

CAT AMS-AIAS 198
CAT AMS-AIAS 198

… 1983

El Consell d’Estat emet un dictament favorable a la segregació del municipi de Salt del de Girona.

Anuncis