Segona setmana de febrer

CAT AMS-AIAS 5248 El tren d'Olot passant per entre els camps plens de garberes de blat assecant-se al sol.Col·lecció: Casadevall i Sastre, Teresa
CAT AMS-AIAS 5248 El tren d’Olot passant per entre els camps plens de garberes de blat assecant-se al sol.
Col·lecció: Casadevall i Sastre, Teresa

11 de febrer de 1981

L’Ajuntament de Girona acorda, per unanimitat, iniciar el procés de segregació de Salt i Sarrià amb l’elaboració dels corresponents expedients de segregació.

13 de febrer de 1981

Es celebra la segona Assemblea de veïns i entitats a les Bernardes convocada per la Comissió per a la Independència de Salt.

14 de febrer de 1892

Es crema el 75 % d’un paller. Les pèrdues estimades són de 80 pessetes.

15 de febrer de 1896

Els horaris de tren de Salt a Amer s’ajusten a les hores d’arribada dels trens de França i Barcelona. S’estableix que sortiran de Salt a les 6:10; 9:10; 15:00 i 18:00 hores.