Universal Declaration on Archives

La UNESCO, en la Conferència General celebrada a Paris, va reconèixer la importància dels arxius en les societats contemporànies adoptant la Declaració Universal dels Arxius proposada pel Consell Internacional d’Arxius (CIA-ICA). La primera versió de la declaració la van escriure els arxivers de Quebec (Canadà) l’any 2007. Després va ser adoptada per la Secció d’Associacions Professionals del CIA-ICA i, finalment, el text va ser aprovat per l’assemblea general del Consell Internacional d’Arxius a Oslo, el setembre de 2010. La Declaració remarca el paper fonamental que exerceixen els arxius en la transparència administrativa, la responsabilitat democràtica i la preservació de la memòria social col·lectiva i redefineix la gestió eficaç dels arxius com una funció essencial que dóna suport a l’administració pública moderna, a les millors pràctiques en l’empresa privada i a un accés més fàcil a la informació per part dels ciutadans.

Accedeix a la Declaració Universal dels arxius AQUÍ.

Anuncis