7 de març de 1887

Guàrdia Civil de Salt, any 1924
Guàrdia Civil de Salt, any 1924

La Guàrdia Civil de Salt detè el soldat, Pau Serra Aliu, que havia desertat l’any 1875 de la 1ª Companyia del 2n Batalló del Regimen d’Infanteria Sant Ferran núm. 11 de Barcelona.