Memòria arxiu

MEMÒRIA ARXIU 2012_Página_01

En el web municipal trobareu la Memòria de l’Arxiu corresponent a l’exercici 2012, la podeu consultar seguint aquest ENLLAÇ.

“Després del parèntesi que va suposar l’any 2011 per a l’arxiu a causa del trasllat d’edifici i de la disminució de personal, l’any 2012 s’ha caracteritzat per la consolidació de l’arxiu com un servei municipal al qual poden recórrer les unitats administratives de l’Ajuntament de Salt i els organismes que en depenen, per resoldre dubtes i rebre assessorament tant a nivell d’arxiu, de recerca, com de gestió de documents. Això es pot comprovar amb l’augment significatiu en el nombre de consultes i serveis interns que ha ofert l’arxiu que abasten un ampli ventall de temes.

No obstant, aquesta consolidació no es limita a nivell intern, externament l’arxiu està aconseguint una projecció amb la seva presència en publicacions diverses i amb coneixement de la seva existència per part de la població, cosa que s’ha traduït en un augment significatiu de les consultes externes (gairebé s’ha doblat respecte l’any anterior), així com en un augment de donacions de particulars, però sobretot en la qualitat d’aquestes donacions i la importància que representen pel Patrimoni documental saltenc.  I també

Destaquem, per la seva importància, el fons fotogràfic de la revista de Salt “La Farga”, i també les altres donacions més modestes de fotografies per part de particulars, però no menys importants.”