D’inauguracions i de primeres agregacions

5274
5274 Alumnes del col·legi de La Salle de Salt, fent gimnàstica organitzada per la Falange Española y de las JONS al pati del col·legi (1945)

Dia 30 de maig de …

… 1936

L’Alcalde de Girona convoca a una reunió als alcaldes de Salt, Santa Eugènia de Ter, Palau Sacosta i Sant Daniel per tal de tenir un canvi d’impressions sobre un projecte d’associació o agregació dels municipis.

… 1954

El Frente de Juventudes inaugura un Hogar Rural para las Falanges Juveniles de Franco. Amb aquest motiu se celebra la preceptiva missa on assisteixen totes les autoritats, i un campionat de handbol entre el F. de J. de Girona i Santa Eugènia. A la mitja part, la Centuria San Cucufate de Salt, fa una taula de gimnàstica educativa. 

Anuncis