Expedient de segregació

Acte inf
CAT AMS. Cartell del Consell Municipal d’un acte informatiu sobre la segregació de Salt (1982)

El 3 d’agost de 1982, la Generalitat de Catalunya remet l’expedient de segregació de Salt al Consell d’Estat perquè formuli un dictamen preceptiu no vinculant.