Conflicte obrer a la fàbrica Gassol (II)

AMS 770 La Gassol (1890-1910) Autor: JB
AMS 770 La Gassol (1890-1910) Autor: JB

El 3 d’octubre i veient que el tema no se solucionava, l’Alcalde, senyor Pibernat, i dos regidors de l’Ajuntament, van anar a Barcelona per reunir-se amb la Generalitat i demanar que intervingués en el conflicte.

El dia 11 d’octubre intervé de nou la Delegació regional de Treball i estableix un nou horari laboral per a la fàbrica: la jornada laboral anglesa. Es tractava de fer 8 hores de treball fins i tot els festius intersetmanals i si no es treballaven aquests festius, no es cobrava. Com era d’esperar, el sindicat Únic va rebutjar la proposta i el Local no va donar cap resposta.

Dos dies més tard una representació de l’Únic, una del Local i un representant de la patronal van anar a Barcelona per posar l’assumpte en mans del Conseller de Treball de la Generalitat, senyor Casals. La reunió deuria ser profitosa perquè 3 dies després, el 16 d’octubre, el senyor Casals va venir a Girona on, en el despatx del Governador, es va tornar a reunir amb representants dels dos sindicats, però aquests es van mostrar inflexibles i no van voler canviar les seves respectives postures. El Conseller va acabar la reunió manifestant que en breu dictaria la resolució més convenient pel conflicte.

El dia 22 els dos sindicats van tornar a reunir-se en el saló d’actes de la Comissaria de la Generalitat, presidit pel Conseller, i com en altres ocasions, no es va arribar a cap acord.

El Governador Civil de Girona, senyor Ametlla, veient que el conflicte s’eternalitzava, va demanar la intervenció del Ministeri de Treball, que va enviar al senyor Pius López, Delegat regional del Treball.

El 9 de novembre, el senyor López es va reunir també amb representants dels dos sindicats i un representant de la patronal. A la tarda, va tornar a Barcelona per continuar amb les gestions per a trobar una solució, amb l’esperança d’aconseguir-ho aviat.

El 15 de novembre estava previst que el senyor Pius López tornés a Girona per dictar les instruccions que posessin fi al llarg conflicte de la fàbrica Manufacturas Antonio Gassol, SA.

Però el Delegat no deuria donar amb la solució definitiva perquè el conflicte no va acabar, al contrari, el 31 de desembre, unes treballadores del sindicat Local van ser insultades per les del sindicat Únic i va haver d’intervenir la Guàrdia Civil per evitar que la cosa anés a més. Segons sembla, aquestes 3 treballadores havien estat “readmeses” per la fàbrica després de ser acomiadades, però en realitat, les 3 dones no eren les mateixes que havien estat despatxades dies enrere.

El 3 de gener de 1933, el nou Governador, senyor Prunés, va rebre amb uns obrers de la Gassol i es va establir una nova i enèsima reunió amb els sindicats i la patronal.

Dies més tard el governador es mostrava molt optimista pel que feia a la resolució d’un conflicte que ja durava massa temps. La solució era la confecció d’un calendari de treball per l’any 1933 d’acord amb els elements d’ambdós sindicats.

“S’han acabat les diferències, ha dit el senyor Prunés”

Realment va ser el final del conflicte?

Conflicte obrer a la Gassol, part 1; part 3


3 thoughts on “Conflicte obrer a la fàbrica Gassol (II)

Els comentaris estan tancats.