Una carta de Carles Rahola

Carta signada per Carles Rahola (1933/10/11) Ref. AMS 501MC2170058
Carta signada per Carles Rahola (1933/10/11) Ref. AMS 501MC2170058

Avui 15 de març de 2014 fa 75 anys de l’afusellament de Carles Rahola, un mes i onze dies després de l’entrada de l’exèrcit franquista a Girona. El seu afusellament va respondre només al fet que era un dels intel·lectuals gironins més destacats i un defensor de la cultura catalana, de la civilització, del respecte i de la tolerància.

A l’Arxiu, dins del fons 501 Baró d’Algerri i Marquès de Camps, conservem una carta de l’11 d’octubre de 1933 signada per en Carles Rahola com a president del Consistori dels Jocs Florals de Girona mitjançant la qual sol·licitava al senyor Carles de Camps i d’Olzinelles, marquès de Camps, un premi per lliurar als guanyadors dels Jocs Florals o una quantitat en metàl·lic que ajudés a sufragar les despeses de l’organització dels Jocs. El marquès ja havia col·laborat en edicions anteriors i també ho faria en aquesta ocasió.

A continuació transcrivim el text íntegre de la carta:

“Consistori dels Jocs Florals de Girona. Rambla de la Llibertat (…). 11 d’octubre de 1933.- Excm. Senyor Marquès de Camps. Barcelona.

Molt distingit senyor:

En nom del Consistori dels Jocs Florals de Girona, tenim l’honor de dirigir-nos a vos, per demanar-vos que volgueu enguany com en anys anteriors, honorar la nostra Festa amb l’aportació, ja sia de la concessió d’un premi que duria el vostre nom o bé amb la donació d’una quantitat per a ajudar a fer front a les despeses d’organització.

En el primer cas, hem de pregar-vos ens feu saber dintre del més breu plaç possible (als efectes de la publicació del Cartell corresponent) la quantitat que voldreu aportar-hi i el tema sobre el qual haurien de versar els treballs que aspiressin a obtenir-lo.-

De lá vostra amor a Catalunya i a la seva llengua, mai no desmentidn, esperem que d’una o altra forma voldreu complaure’ns, enaltint així la gaia Festa.

Per endavant ens plau de fer-vos present el nostre agraiment i el d’aquest Consistori, a l’ensems que us invitem a l’acte de la Festa que tindrá lloc com és de consuetud el dia primer de Novembre próxim a onze hores del matí en el Teatre Municipal de la nostra Ciutat.

Bó i desitjant-vos molts anys de vida per el bé de Catalunya us saludem afectuosament.

Pel Consistori,

El President, Carles Rahola

El Secretari, (Finillani?)”

No desxifrem bé la signatura del secretari. Qualsevol aportació vostre serà molt valuosa.