35 anys de les primeres eleccions municipals

AMS-AIAS 920. El carrer Major l'any 1979
AMS-AIAS 920. El carrer Major l’any 1979

El 3 d’abril de 1979 hi van haver les primeres eleccions democràtiques municipals després de 45 anys (les últimes havien estat el 14 de gener de 1934) per escollir els alcaldes de tots els pobles d’Espanya, excepte de Salt. En aquells anys la nostra vila no era més que un barri de la “Gran Gerona” i no podíem a votar el nostre alcalde, sinó el de la ciutat veïna.

Les primeres eleccions democràtiques i ens les varem perdre!

Segons el resultat, Joaquim Nadal, representant dels socialistes, era el candidat més ferm per acabar sent l’alcalde de Girona si aconseguia el recolzament de partits com el PSUC. No obstant, en Nadal es lamentava, i es sorprenia al mateix temps, de dos fets: que el grau d’abstencionisme en les eleccions hagués estat molt elevat i que el seu partit hagués retrocedit a Salt, la qual cosa atribuïa al carisma polític d’Alfons Moré, candidat de Convergència i Unió. Moré, finalment, va entrar en el govern municipal de Girona per lluitar per la independència de Salt des de dins.

A Salt, Xavier Coromines, cap de llista dels Comunistes de Catalunya, també es lamentava de l’alta abstenció, tot i que apuntava que a Salt aquesta abstenció no havia estat tan elevada i es mantenia dins dels nivells “normals”.

No serà fins les eleccions del 8 de maig de 1983 que a Salt podrem escollir el primer alcalde de la democràcia. Dels 19.828 habitants que tenia Salt aquell any, tenien dret a vot 13.694 repartits entre 23 taules electorals.

Anuncis