Salt al 8è Laboratori d’Arxius Municipals

LAM2014Ahir varem assistir al 8è Laboratori d’Arxius Municipals, una cita bianual dels arxius municipals, enguany dedicat als fons privats als arxius municipals.

El programa de la jornada, després de les presentacions, consistia en una ponència, tallers i una taula rodona.

La ponència, titulada Els fons privats als arxius municipals, anava a càrrec de Josep Matas i de Teresa Cardellach. En ella varem repassar les modalitats d’ingrés dels fons privats (compra-venda, donació, comodat, dació en pagament, troballes) amb els seus aspectes jurídics; les condicions que proposades pels particulars a l’hora de fer lliurament dels seus documents; les limitacions a les consultes; l’obtenció de reproduccions; el document com a patrimoni documental català, i un aspecte molt important que s’ha de tenir en compte abans que res: hem d’admetre sempre un fons en un arxiu o el podem derivar cap a altres institucions?

La ponència de Josep Matas. Imatge Isaac Brugada
La ponència de Josep Matas. Imatge Isaac Brugada

Els tallers eren tres i estaven dedicats a Polítiques públiques d’ingressos de fons, Protocols d’actuació i tractament arxivístic i Formes de difusió i comunicació. Com no podíem fer els 3, ens varem decantar pel segon, coordinat per en Quim Daban, de l’Arxiu municipal de Lloret de Mar.

Taller sobre protocols d'actuació i tractament
Taller sobre protocols d’actuació i tractament

En aquest taller es va repassar els aspectes jurídics que cal tenir en compte a l’hora de signar els contractes de lliurament de la documentació privada en arxius municipals, com la capacitat jurídica del donant; els drets i obligacions de cadascuna de les parts; l’existència de propietat intel·lectual i de dades personals en els documents. Però potser l’aspecte més interessant va ser el debat que es va generar sobre la necessitat d’establir una política d’ingressos, d’aquesta manera podrem regular, per exemple, què fem amb tot allò que no és estrictament documental i que molts cops va associat amb la donació d’un fons privat, és a dir, objectes, pintures, llibres, revistes, etc. Què ha de fer l’arxiu amb això, incorporar-ho al fons o dipositar-ho en una altra institució més adequada com el museu o la biblioteca municipal? En tot cas, si es diposités en un altre lloc, sempre s’hauria de catalogar junt i relacionar-ho perquè cap part del fons quedés desvinculada de l’altre.

Taula rodona
Taula rodona

La taula rodona estava dedicada a La captació de fons documentals privats en institucions públiques i també es van remarcar fets importants com, per exemple, tenir clar per què captem fons, és a dir, saber quin és l’objectiu de l’arxiu a l’hora de captar aquests fons privats i no trobar-nos, al final, en que el fons és guardat en un armari i oblidat. Amb això tornem a la necessitat de l’establiment d’una política d’ingressos per valorar què i què no es pot captar, i establir col·laboració amb altres institucions (biblioteques, museus, arxius, filmoteques, etc.), sobre tot quan es disposa de pocs recursos.

Més temes més que varen sortir a la taula rodona van ser que la captació de fons privats no cal, o no hauria de ser exclusiu, de grans personatges, que s’hauria d’obrir als particulars de tota mena perquè la història també la fa la gent del carrer.

Un darrer tema va ser la polèmica molt actual entre comprar un fons o no i entrar en una mena de mercadeig amb el patrimoni documental.

En definitiva va ser una jornada molt interessant en la qual nosaltres, com Arxiu municipal, varem aprendre molt, varem treure unes interessants conclusions i varem confirmar que estem en el bon camí.

Anuncis