Can Palmada

CAT AMS-AIAS 1356 Can Palmada (1988) Autor: Pere Quero. Fons Ajuntament de Salt
CAT AMS-AIAS 1356 Can Palmada (1988) Autor: Pere Quero. Fons Ajuntament de Salt

Can Palmada és una casa situada al carrer Llarg número 57 que ha patit diverses actuacions des que va ser construïda l’any 1896. Aquell mateix any va ser adaptada per l’Ajuntament de Salt per traslladar-hi la seu on s’hi va estar fins l’any 1936 en que les oficines municipals van traslladar-se de nou, en aquell cas degut a la Guerra Civil.

Al 1929 el primer pis de Can Palmada va convertir-se en l’escola pública i el pati per jugar la mainada era a la part posterior de la casa.

No se sap qui va ser el seu arquitecte. El valor de la casa no es troba tant en la seva arquitectura – excepte pel fet de ser un model de casa urbana del segle XIX – sinó en la seva història, pel fet d’haver estat les escoles públiques i la seu del Consistori.

Actualment és una casa privada.

Descripció del PEPPA de Salt (fitxa E-28):

Edifici de planta de dos pisos amb teulat a dues vessants. La façana principal presenta 3 obertures a cada planta conformant una simetria, oferint-li un aspecte gairebé senyorial. A planta obertures d’arc rebaixat amb reixa de forja i el portal d’entrada amb muntants de pedra ben tallada i l’arc amb clau dovellada decorada.

Al primer pis 3 balcons individuals i a les golfes 3 finestres quadrades. La façana, arrebossada i amb sòcol, està rematada amb un ràfec de ceràmica i teules.