El cinema Bordons de Salt

El carrer Major 'any 1929. AMS-AIAS 774 Fons Ajuntament de Salt
El carrer Major ‘any 1929. AMS-AIAS 774 Fons Ajuntament de Salt

El cinema més antic del que tenim constància a Salt data de l’any 1922. En l’acta del Ple de l’Ajuntament de Salt del dia 13 de febrer de 1922 consta que el senyor Enric de Bordons Luna sol·licita l’obertura d’un cinematògraf. El Ple va acordar aprovar la llicència d’obertura després de l’informe favorable del Inspector de Sanitat de l’Ajuntament.

Amb la sol·licitud aprovada, el senyor Bordons, va obrir el cinema el dia 25 de febrer de 1922 tal com consta en el Llibre de registre d’altes en la Contribució Industrial d’aquell any.

El cinema, situat al carrer Girona número 47 de Salt (és a dir, l’actual carrer Major en el seu tram entre el carrer Manel de Falla i can Tona), tenia una capacitat per a 300 persones.

No tenim cap més dada d’aquest cinema i tampoc no torna a sortir en cap document. Ni tan sols quin nom tenia, per això l’hem anomenat “Cinema Bordons”.

En una propera entrada parlarem del cinema Bohigas-Subils.

Save

Anuncis

2 thoughts on “El cinema Bordons de Salt

Els comentaris estan tancats.