El cinema Nonó

Jocs de carrer al Veïnat. Fons Vivó (1920-1929) CAT AMS-AIAS 94
Jocs de carrer al Veïnat. Fons Vivó (1920-1929) CAT AMS-AIAS 94

Després del cinema Bordons i del cinema Bohigas-Subils, el següent empresari que es va decidir a obrir una sala dedicada a l’exhibició pública de pel·lícules, va ser el senyor Nicanor Nonó Rey, tal i com es desprèn de l’apunt en el llibre del Padró de la contribució industrial dels anys 1926-1931 (fons 100 Ajuntament de Salt, lligall 1440).

Aquest és, potser, del cinema que tenim menys dades i menys referències, de fet només el coneixem pel Padró esmentat. El 18 de novembre de 1927 veiem que es dóna d’alta en la contribució, i per tant s’obria, un cinematògraf de 6 funcions amb una capacitat de 150 localitats. D’aquestes 100 eren seients de primera classe a un preu de 50 cèntims de pesseta, i 50 seients de segona a 25 cèntims.

El cinema estava situat en el carrer Sant Josep número 9 (actual carrer Llarg) i tenia l’accés per carrer Sèquia sense número.

El 22 de gener de 1928 va augmentar les funcions de 6 a 15, per tant les coses li deurien anar bé al senyor Nonó.

I aquesta és tota la informació que ens donen les fonts documentals.

A partir d’aquí ens hem de basar en hipòtesis com: es possible que aquest cinema fos el mateix que un any més tard, el 1929, compraria el senyor Ricard Gubau i que, anys més tard, es convertiria en el mític Cine Núria? L’adreça podria coincidir…

També ens podem basar en el record de la gent. Que ens hi podeu dir?

Save

Anuncis