L’Arxiu, 30 anys al servei del poble

30 aniversari de l'AMS
30 aniversari de l’AMS

Aquest 2015 fa 150 anys de la primera referència escrita sobre l’Arxiu de l’Ajuntament de Salt (encara no era considerat un arxiu municipal) i 30 anys des que el govern municipal saltenc va voler dignificar el nostre patrimoni documental i va crear, ara sí, l’Arxiu Municipal de Salt (referència internacional: CAT AMS)

En el llibre d’Actes del Ple de l’Ajuntament de 1865, en concret en l’acta del 27 de març, es fa esment de la visita del secretari del Govern Civil per comprovar com es portava a terme l’administració del municipi. En el transcurs de la inspecció es van constatar diverses incidències, entre elles: ha observado que el archivo del ayuntamiento se custodia en un cajón de una mesa escritorio en el cual se hallan solamente los siguientes documentos

  • 1º un libro de actas de 1863 del todo informal en el cual no se halla extendida ni firmada ninguna.
  • 2º de un legajo de actas sueltas correspondientes a los años de 1863, 1864 y 1865.
  • 3º del sello que usa el ayuntamiento.
  • 4º de varios tomos del boletín oficial de la provincia.
  • 5º de varios borradores de repartos y otros documentos que se han presentado a las oficinas.

Podem veure que no era un arxiu gaire exemplar. Per això un mes i mig més tard, en el Ple municipal l’Alcalde va dir que seria molt convenient per a Salt la creació d’un arxiu per custodiar els documents de l’Ajuntament i del poble, però que, com no tenien pressupost, quedava ajornada la seva realització. No tenim constància de quan es deuria fer, però el següent esment de l’Arxiu és del 1902 quan s’aprova la despesa per posar un llum de gas i una nova porta a l’habitació destinada a Arxiu degut al considerable augment de documents dipositats.

I ara fem un salt d’uns quants anys fins al 1983 quan en la secció «La Tribana» de la revista La Farga número 47, es publica un article signat pel pseudònim El Meneró de Rec titulat «Papers i objectes per a la història de Salt» mitjançant el qual es fa una crida a tota la població per salvaguardar el patrimoni documental saltenc i iniciar, així, un arxiu històric.

Aquesta crida va ser escoltada per l’Ajuntament que va fer seva la voluntat de dignificar el patrimoni documental i l’any 1985 va encarregar a l’arxiver i historiador Joan Boadas les tasques d’organitzar, classificar i inventariar els fons documentals que fins aquell moment s’havien apilonat de manera més o menys caòtica en un racó de la Casa Consistorial. A ell li devem la creació de l’actual Arxiu Municipal de Salt que, posteriorment, va ser consolidat i ampliat per l’arxivera Maria Assumpció Colomer.

Si l’Arxiu Municipal de Salt va començar essent un calaix l’any 1865 i una habitació el 1902, el 1986, amb la reforma de l’edifici del col·legi La Salle com a Casa de la Vila, es va destinar un espai molt més adequat en el segon pis. Aviat, però, aquest local també va quedar petit i l’arxiu es va ampliar amb l’adequació de dos locals com a dipòsits. No obstant aquesta solució provisional no responia a les necessitats reals i legals d’un arxiu municipal i l’any 2011 es va rehabilitar una de les antigues naus de la fàbrica tèxtil Coma Cros per dotar Salt d’un arxiu modern que complís els requisits de la Llei d’arxius i documents.

Que us ofereix l’Arxiu Municipal de Salt?

Tota aquesta història de l’Arxiu està molt bé, però potser us pregunteu per què serveix un arxiu o què s’hi pot trobar o quin servei us pot fer.

En el nostre arxiu, al ser municipal, el gruix de la documentació que conserva és la de l’Ajuntament de Salt des de l’any 1858 fins a l’actualitat. Aquesta documentació és accessible pel públic en general, a excepció de les restriccions legals establertes per les dades de caràcter personal. Les consultes més habituals que hi sol haver són plànols de l’edifici on viu l’interessat, recerques genealògiques, fotografies antigues de la vila, entre d’altres coses.

A més de la de l’Ajuntament, a l’Arxiu també trobareu documentació (fons) procedent de particulars i families que en lloc de llençar els seus papers, fotografies o documents els han preferit donar a l’Arxiu per a la seva conservació. Algunes d’aquestes persones han estat en Pau Masó, Josep Figueras, Margarita Frigolé, Núria Micaló, Carme Valls, el Marquès de Camps, la família Palahí, per posar uns exemples, tot i que són molts més, alguns només d’uns quants documents, d’altres molt complets.

També hi ha els fons d’entitats i associacions com, el molt interessant, de la Comissió per a la Independència de Salt, el del Talleret de Salt, l’Associació de Veïns de Salt o el de Saltineu. I en quant a fons d’empreses, el més important és el de la fàbrica tèxtil Coma-Cros i el de la Cooperativa Econòmica Saltense.

A més a més de tot això: col·leccions de plànols, pergamins, segells, cartells, fulletons de difusió, programes d’actes i festius, publicitat institucional, fotografies, audiovisuals, reculls de premsa, revistes i una biblioteca auxiliar d’arxiu i col·lecció local.

Com veieu, els arxius han canviat molt des d’aquells armaris medievals tancats amb clau que aplegaven la documentació feudal o eclesiàstica. Avui, a més de ser conservadors de la memòria del poble, són gestors de documents, són oberts i estan al servei de totes les persones com a garants de la transparència administrativa i la democràcia.

Per acabar volem transcriure les paraules que va deixar escrites en Joan Boadas en la revista La Farga número 82 de novembre de 1986 en referència a Salt i l’Arxiu:

Ens queden però, encara, molts buits a l’hora d’intentar reconstruir la nostra història. Hi ha llacunes documentals que difícilment es podran omplir si no podem comptar amb la col·laboració dels ciutadans. I aquest no és un caprici estèril o una vel·leïtat política del moment. Salt gairebé ha duplicat la seva població en els darrers 15 anys. Tots en coneixem les causes i tots sabem el perill de desarrelament que aquest fet pot comportar. La creació d’una autèntica consciència de pertànyer a un mateix col·lectiu humà passa, forçosament, per conèixer i valorar els esforços i les inquietuds de tots aquells que ens han precedit. Quan el fil de la història es trenca els pobles acaben per desaparèixer.

I finalment volem retre un homenatge a totes les persones que, amb les seves donacions, ajudes i col·laboracions, han fet que aquest petit Arxiu municipal sigui una mica més gran, més nostre, més de Salt.

Moltíssimes gràcies.