Coneix els teus drets (I)

shutterstock_120371968-encryption-in-WindowsLa Llei de Protecció de dades de caràcter personal (15/1999) estableix uns drets dels ciutadans que són desenvolupats pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Aquests drets, bàsicament d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, estan recollits en uns quants articles del Reial Decret que especificarem a continuació i en següents entrades.

Comencem per l’article 23 que recull el caràcter personalíssim dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, és a dir, que aquests drets només els pot exercir la pròpia persona afectada, no un tercer, excepte en uns casos determinats que són:

Si la persona interessada està incapacitada, és menor d’edat, l’exercici del dret el pot fer el seu representant legal, sempre que s’ha acrediti aquesta situació.

Si la persona interessada designa un representant voluntari. S’haurà d’acreditar la identitat de tots dos i de la representació per qualsevol mitjà vàlid o per compareixença personal de l’interessat. Això quan el responsable del fitxer on s’han recollit les dades personals sigui una administració pública.

Si la petició d’un d’aquests 4 drets la fa algú diferent del interessat o afectat o no s’acredita la representació, la sol·licitud serà denegada.

Podeu exercir els vostres drets a l’Ajuntament de Salt mitjançant sol·licitud recollida en aquest enllaç (instàncies de Protecció de dades de caràcter personal models PD1 a PD6).


2 thoughts on “Coneix els teus drets (I)

Els comentaris estan tancats.