Propera eliminació de documentació

documentos-destruidos--644x362
Imatge: Diari ABC

A l’Arxiu ja tenim preparada la propera eliminació de documentació que ha perdut els valors culturals o històrics, informatius, jurídics o fiscals.

Després de seguir el procediment esmentat en l’anterior entrada, ja tenim la resposta de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) mitjançant la qual no han presentat cap al·legació a la destrucció.

Per tot això, a partir del dia 20 de juny, procedirem a l’eliminació de les sèries documentals següents:

 • 11, Expedients per serveis extraordinaris (any 2008)
 • 24, Expedient de devolució d’ingressos indeguts (anys 2005-2006)
 • 35, Expedients generals de constrenyiment sobre patrimoni individual (anys 1995-2001)
 • 39, Manaments d’ingrés (any 2002-2007)
 • 109, Expedients d’ajuts socials al personal al servei de l’Administració pública (anys 1994-1997, 1999-2006)
 • 194, Recursos ordinaris a l’impost sobre béns immobles (anys 2003, 2006)
 • 191, Recursos ordinaris a l’impost sobre activitats econòmiques (any 2006)
 • 249, Indemnitzacions per raons del servei (anys 1998 i 2008)
 • 276, Expedients de liquidacions tributàries per ingrés directe (aprovacions i anul·lacions) (anys 2003, 2005- 2008)
 • 322, Modificacions del padró de l’Impost sobre els béns immobles (any 2005)
 • 582, Diari de Caixa de Recaptació (anys 1992- 1995, 1997- 1999)
 • 600, Expedients de liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
 • (anys 2004-2008)
 • 604, Expedients de modificació de crèdit del Pressupost General (anys 2000, 2007)
 • 616, Padró municipal d’habitants. Documents de treball (any 1996)
 • 618, Modificacions del padró municipal d’habitants (any 2005)

Save