El fons documental Coma-Cros

IMG_20160610_141945

L’any 1997 es van ingressar a l’Arxiu Municipal de Salt els primers documents de l’empresa “Sucesora de J. Coma y Cros” que consistien en la documentació de la fàbrica Coma-Cros del Veïnat des de l’any 1880 fins al 1923. Posteriorment, i amb la liquidació de l’empresa l’any 1999, es va ingressar la documentació procedent del despatx que l’empresa tenia a Barcelona. El 2001, amb motiu de les obres de rehabilitació de l’edifici del carrer Sant Antoni, es van localitzar més documents, aquests datats entre el 1940 i el 1980.

En aquell moment l’Arxiu Municipal de Salt patia una greu manca d’espai de dipòsit i el que hi havia, estava al límit d’ocupació. Per aquest motiu es va considerar que la seva conservació estaria millor garantida en l’Arxiu Històric de Girona i es va signar un conveni de dipòsit a l’espera d’una solució definitiva.

IMG_20160610_142017

L’any 2011 es van inaugurar les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal de Salt, precisament en les naus que havien estat l’ampliació de la mateixa fàbrica Coma-Cros. Ja hi havia lloc per conservar tot aquest fons i unificar-lo a Salt, doncs també aquí hi havia força documentació apareguda després del dipòsit a Girona.

Per tot això i perquè el gener de 2015, la família Coma-Cros Raventós va donar una important documentació que encara es conservava en el despatx de l’antic propietari, Juan Coma-Cros Cazes, es van iniciar els tràmits per a la rescissió del conveni de dipòsit del fons en l’Arxiu Històric de Girona.

Aquest mes de juny va començar el trasllat de tota la documentació de Girona a Salt: més de 660 capses, llibres i plànols. En total uns 90 metres lineals aproximadament.

IMG_20160610_142042

Avui el trasllat ja ha finalitzat. Tenim tot el fons de la fàbrica Coma-Cros des de la seva creació fins a la seva desaparició a l’Arxiu Municipal de Salt. Ara ens toca fer una mica de feina arxivística, canviar capses malmeses, comprovar que la documentació es correspongui correctament amb l’inventari i completar les llacunes que hi havia.

Aviat podrem tornar a publicar un inventari més complet i unificat de tot el fons documental.

 

Save