Revista “Flama”

arxiu_2016111112215300
Flama. Núm 8, gener 1954. 910.18. Fons 100 Ajuntament de Salt

L’Arxiu Municipal de Salt conserva 9 números de la revista Flama, bàsicament gràcies a la donació que va fer el senyor Pau Masó del seu arxiu personal. Hi ha també alguns exemplars repetits en el fons de l’Ajuntament de Salt i en el de la fàbrica Coma-Cros.

No tenim dades d’aquesta publicació, de caire catòlic centrada en Salt, publicada amb col·laboració de la parròquia de Sant Cugat, així que l’única informació que disposem és aquella extreta de la mateixa revista.

El primer exemplar que tenim és el número 8, datat el gener de 1954 i en la capçalera especifica que és la Segunda época, per tant és més que probable que comencés a editar-se molt abans. L’editor era Sinpar. Tenia poques fotografies, però sí il·lustracions. Les seccions fixes eren Prisma de la Villa; Con pluma de ave; Ellas; La silla eléctrica o El dedo en la llama, en elles es parlava de temes que preocupaven als saltencs, bàsicament de caire religiós, però també d’actualitat, així com entrevistes a persones destacades, esdeveniments culturals i espectacles.

La secció Ellas és ben reprensentativa de la mentalitat de l’època amb articles com: Señorita, ¿cómo se pone la mesa? o Gusto artístico en la mujer. La particularitat és que aquests articles anaven signats per dones: Maria Rosa Vilahur o Josefina Bolinaga.

Alguns dels seus col·laboradors habituals signaven amb pseudònim: Marthos, Don Verdades, Ramon. D’altres, com Salvador Sunyer o Josep Paulí, signaven els seus escrits. També publicaven contes o poemes d’autors consagrats com Josep Pla o Mossèn Cinto Verdaguer, entre d’altres.

Tots els números que es conserven a l’Arxiu muncipal de Salt pertanyen a l’any 1954. Podeu consultar els continguts en l’enllaç següent:

FLAMA