Les muralles de Salt

arxiu_2012061314340200-copia-copia
Representació de Salt en un gravat del segle XVIII. ICC

Salt va tenir muralles?

L’any 1449 els habitants de Salt, van tornar a la jurisdicció de la Corona reial i del Regne d’Aragó. A més, el rei Alfons el Magnànim, els concedí el privilegi de tenir batlle, la qual cosa també implicava regular el pagament d’imposicions. I és en una d’aquestes imposicions que va esclatar el conflicte.

El batlle i els síndics de la Universitat de Salt (els regidors de l’Ajuntament de l’època), van considerar que era necessari fortificar la vila, que en aquell moment tenia una població de 20 fogatges (segons el cens de 1497). Per tal de sufragar el costós projecte, van establir uns drets i la dècima, als terratinents del terme de Salt.

Però aquests grans propietaris, alguns dels quals tenien la seva residència en la propera ciutat de Girona (a Salt tenen terres de cultiu i alguna casa), es neguen a pagar en igual de condicions que els síndics, creuen que la seva participació en el projecte ha de ser menor i així ho denuncien al rei Alfons.

Aquest, representat per la seva muller, la reina Maria de Castella, amb el consell del doctor en lleis, Honorat Pagès i el llicenciat, Pere Murtimany, sentencia a favor dels síndics: tots els senyors de Salt hauran de pagar la fortificació de la vila per igual.

Així ho recull el notari per autoritat reial per tot el domini del monarca, Jaume de Vila en el pergamí número 923 datat el 6 de setembre de 1449 i conservat en l’Arxiu Municipal de Girona.

Què va passar? Per què no es va arribar a fortificar Salt si el rei així ho havia sentenciat?

Potser els terratinents no van acatar la sentència, i en no pagar, el projecte va ser del tot inviable. O potser les revoltes remences i el posterior esclat de la Guerra Civil Catalana ho va impedir.

La informació arqueològica i documental que tenim actualment indica que Salt mai es va fortificar o s’hi van construir unes muralles. Però…

arxiu_2012061314340200-copia-2
Girona emmurallada en un gravat del segle XVIII conservat al ICC.

Save

Save