Els de ca la Cotillaire

Els de Cala Cotillaire, l’Emili Bosch i l’Enriqueta Alsina, fills de pagès, varen establir-se a Salt, a l’actual Carrer Major, els primers anys del segle XX. 

mx-5141n_20161202_110843
Emili Bosch. Fotografia cedida per Jaume Bosc. AMS

L’Emili va néixer a Sant Julià de Ramis l’any 1888, els seus pares malvivien del seu treball de masovers, la terra, el bosc i poc bestiar. Malgrat que hagués volgut estudiar, va haver d’anar a treballar, encara un nen, en jornades de 10 a 12 hores en una foneria de ferro de Girona. Als vespres anava a casa d’un mestre que feia classes gratuïtes a prop de la Catedral, i tornava a casa seva, de nit i mal calçat, amb espardenyes. L’Emili no es va calçar sabates fins que va anar a fer el servei militar.

 

mx-5141n_20161202_110816
Enriqueta Alsina. Fotografia cedida per Jaume Bosc. AMS

L’ Enriqueta era filla de Santa Pellaia, on el seu pare pelava suros a les Gavarres, un indret que varen deixar, després de maltempsades, per anar a viure a Cal Santpare de Cassà de la Selva. Quan tenia nou anys, l’Enriqueta va començar a treballar. Triava taps de suro en una fàbrica i explicava que li havien de posar un escambell per arribar al taulell a fer la tria. Quan va fer dotze anys va voler aprendre a cosir, i com sigui que la cotillaire de Cassà necessitava una minyona per fer les feines de casa, varen acordar que, si es portava bé, a les tardes podria cosir i aprendre l’ofici de cotillaire. En aquells anys era important, doncs per les noies era tant o més necessari tenir una bona cotilla que un vestit.

La cotillaire de Cassà i una seva germana, també cotillaire a Pedret, (Girona) coneixien bé l’Emili, que era nebot seu. Així que varen considerar que podia ser un bon marit per l’Enriqueta. Es varen conèixer i casar. Després de viure uns anys a Girona on nasqué, l’any 1915, el seu fill Pere, s’instal·laren a Salt on va néixer la seva filla Maria Gràcia el 1928, i varen obrir el seu negoci de cotilleria reconegut també a tots els pobles de la rodalia. La Maria Gràcia va seguir l’ofici de la seva mare, també a Salt fins l’any 2000.

Escrit l’any 2016 per la Maria Gràcia Bosch i Alsina, Cotillaire de Salt i cedit a l’Arxiu Municipal de Salt pel seu nebot, Jaume Bosch.

Anuncis