23-F

392929
Captura d’imatge de l’arxiu d’RTVE

El 23 de febrer de 1981, mentre Salt lluitava per aconseguir la independència de la ciutat de Girona, un fet molt greu viscut a Espanya, va estar a punt de convertir aquesta aspiració en una anècdota de la incipient democràcia: el cop d’estat militar en el Congrés dels Diputats.

La nit del 23 al 24 de febrer, com va deixar escrit l’alcalde de Girona, Joaquim Nadal, la van viure al despatx de l’alcaldia seguint minut a minut el desenvolupament del cop d’estat i amb contacte costant amb totes les autoritats de les comarques gironines i de l’Estat.

El 24 es va reunir la Comissió Permanent de Girona per concretar un acord unitari per mostrar l’actitud enèrgica de la Corporació municipal gironina en front d’uns fets tan greus.

A Salt, el Consell Municipal, un òrgan creat per tractar dels temes del poble dins l’ajuntament de Girona, es va reunir el dia 25 de febrer i va emetre el comunicat següent acordat per totes les forces polítiques:

Davant del gravíssim atemptat contra la democràcia, la Constitució i la legalitat mitjançant un acte de força intolerable realitzat al Congrés dels Diputats, aquest Consell Municipal manifesta:

1r.- El nostre total compromís en la defensa de la Constitució, l’Estatut, la democràcia i les llibertats del nostre poble.

2n.- La nostra valoració molt positiva de l’actitut serena i responsable del poble de Catalunya i de l’actuació decidida i ferma de la Generalitat, el seu President i de les institucions i autoritats legítimes de l’Estat.

3r.- La nostra exigència més ferma de l’aplicació pels poders públics de la legalitat vigent, a aquells que precisament havent jurat defensar la Constitució, han atemptat, fent servir la força de les armes, contra la voluntat popular expressada en la institució del Congrés dels Diputats. També expressem la necessitat imperiosa d’avançar en el camí de la consolidació democràtica mitjançant una profunda democratització dels aparells de l’Estat.

4t.- La nostra crida a tots els ciutadans perquè es mantinguin atents i vigilants en disposició de manifestar el seu suport i compromís col·lectiu en la defensa de la democràcia i les seves institucions, garantia de les nostres llibertat públiques.

5è.- La nostra exigència de que el poble tingui una informació clara i exhaustiva, tan per part del Govern de l’Estat com de la Generalitat, d’aquests fets tan lamentables que han passat.

Per veure les imatges de Televisió Espanyola seguiu aquest enllaç.