Maria Merlí, “la Ferrera”

OFI 1925 Cosidores
Maria Merlí, la Ferrera (detall 4241)

Maria Merlí, coneguda pels veïns com “la Ferrera”, possiblement perquè el seu pare era ferrer, era modista i tenia un cosidor al Veïnat a la dècada dels anys 40-50 del segle XX.

Les modistes, a diferència dels sastres, confeccionaven roba de casa i vestits per a les senyores i aprofitaven el taller per ensenyar a cosir a les noies un cop acabaven l’ensenyament primari.

Si el temps ho permetia, les noies que anaven a aprendre a cosir, ho feien al carrer per aprofitar millor la llum. En les fotografies es posaven totes les noies al voltant de la mestressa-professora amb una mostra de les seves labors ben a la vista. Aquestes imatges servien, en part, com a publicitat per al cosidor.

CEL. ANYS 60 SANT ANTONI DE PËDUA, PLA‚A DEL VEìNAT
El cosidor de Maria Merlí. Foto donació M. Rosa Puig. 4561 Arxiu Municipal de Salt

Maria Merlí, és una de les moltes modistes i tallers de cosir que va tenir Salt durant la primera meitat i part de la segona del segle XX. Altres cosidors van ser els de Margarida Vila Sabater, Nita Pagès, Carme Feliu, Antònia Sureda, la Felipa, Palmira Birba, Anna Fita, Maria Coll, Loreto Rovira, Conxa l’Otília, Margarita Gubau, Maria Boada, Maria Ventura…