Les treballadores de les fàbriques

80
Sortida de les treballadores de la Coma i Cros (1910-1920) (Ref. 80)

A principi del segle XX, una de les indústries on les dones eren clarament les treballadores més abundants i que portaven el pes del procés productiu, era la tèxtil. Per exemple, només a Barcelona, l’any 1905 hi havia 16.466 treballadores al tèxtil enfront de 5.111 homes.

En empreses com la Coma i Cros del Veïnat de Salt, la mà d’obra femenina era cabdal pel bon funcionament de la fàbrica. De tal manera que, fins i tot en èpoques obscures per les dones (franquisme) en les quals, un cop casades, havien de deixar de treballar per fer-se càrrec de la família i tenir cura del marit, a la Coma i Cros, no estaven obligades a deixar la feina. A part que la reglamentació del sector tèxtil ho eximia, l’empresa els hi confirmava el dret al treball i donava facilitats a les mares treballadores.

El fet que al 1950, per exemple, el 81,3% de la plantilla de la Coma i Cros fossin dones, no volia dir que tinguessin les mateixes condicions laborals i salarials. La distribució de les categories laborals sempre anava en benefici dels homes, les dones tenien un sou més baix perquè treballaven en categories inferiors o en càrrecs sense responsabilitat significativa. Si, l’any 1958, l’operari més ben pagat de la secció de teixits cobrava 157,95 pessetes, la treballadora que cobrava el sou més alt eren 53,65 pessetes. Una diferència substancial.

Serveixi aquesta entrada com homenatge i reconeixement de totes les dones que van treballar a les fàbriques tèxtils de Salt al llarg de la història.

Per saber més: Nash, Mary. Treballadores: un segle de treball femení a Catalunya (1900-2000). Edició Departament de Treball, Generalitat de Catalunya, 2010.