Maria de Castella

200px-Marie_KastilieMaria de Castella va néixer el 14 de setembre de 1401 i era la primogènita del rei Enric III de Castella i la princesa Caterina de Lancaster. Al 1415, amb 14 anys, es va casar a València amb l’infant Alfons, fill de Ferran I d’Antequera, i que seria conegut a Catalunya, com Alfons el Magnànim.

El rei va veure en ella unes grans dots polítiques i per això la va nomenar virreina i lloctinent seva durant les seves llargues absències del regne, va estar allunyat de la corona i del seu govern gairebé 30 anys. En aquests períodes era Maria qui governava realment Catalunya, qui va haver de fer-se càrrec de les lluites remences, enfrontar-se en el conflicte de la Busca i la Biga, gestionar les hostilitats entre les corones castellana i catalanoaragonesa. Fins i tot va presidir les Corts de Barcelona. De fet va ser la primera dona en fer-ho i l’única fins l’any 2010.

Per què va ser important per Salt?

document062Perquè ella va ser la que l’any 1449 va signar i atorgar el Privilegi  mitjançant el qual Salt s’estructurava com a comunitat regida per un batlle, designat per la reina a proposta dels veïns, per tal d’administrar el control del mercat, del proveïment i la venda del pa, vi, palla, civada i altres productes necessaris, de la concessió de permís per establir hostals i carnisseries, dels pesos i mesures, i d’altres aspectes de la gestió dels afers comuns.

A més, va permetre poder caçar, pasturar i fer llenya en els aiguadeixos del Ter, que eren propietat reial.

 

Anuncis