Esgrafiats del Cementiri

1497
Esgrafiat 1 del cementiri. Autor Joan Pujol Carandell

Títol:

Sobrenom: Esgrafiats del cementiri

Autor: Joan Pujol Carandell (Girona, 1953)

Data: 1986

Característiques: Es tracta de dos esgrafiats monocolors de traç molt fi realitzats en els testers de dues fileres de nínxols.

En un d’ells hi ha representat un conjunt d’homes, vestits amb túnica (a la manera dels apòstols de Crist) que semblen endinsar-se dintre d’un paisatge estrany d’on semblen sorgir cares desfigurades.

L’altre representa la figura desdoblada d’un home d’esquena, i a banda i banda una pantera i un lleó.

Possiblement l’autor del gravat vol representar el desconcert de tot home en endinsar-se en la mort.

1496
Esgrafiat 2 del cementiri. Autor Joan Pujol Carandell

Història: Encarregats a l’artista per ocupar l’espai buit de dues parets de testers de nínxols en l’ampliació del cementiri de l’any 1986.

Padrins:

Situació: Cementiri municipal – carrer de Rocacorba núm. 23

Bibliografia:

  • Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’interès històric de Salt. Ajuntament de Salt, 2007

Webgrafia: