Carrer d’en Pacheco

pacheco.jpg
Carrer Pacheco (2010) Autor Jofre Ferrer Fons Ajuntament de Salt

Denominació oficial:

Carrer d’en Pacheco

Històric de canvis de denominació:

Carrer de la vídua Auguet

 

Històric:

5214títol

La primera referència escrita que tenim d’aquest carrer és en l’acta de Ple de l’Ajuntament de Salt de data 5 d’octubre de 1897 mitjançant la qual la Comissió de Foment de l’Ajuntament proposa i el Ple acorda per unanimitat posar el nom de carrer Pacheco al carrer on viu vídua d’Auguet.

En els misteris de la memòria del temps i de la societat de l’època queda saber qui va ser en Pacheco, per què li van dedicar un carrer i qui era aquella senyora, vídua d’Auguet perquè el carrer on vivia se’l conegués pel seu nom…

 

Des d’aquella data, fins avui, més de cent-vint anys després, el carrer no ha tingut cap més canvi de denominació.

Qui o què era en Pacheco?

Ho desconeixem.

Situació:

Situat a cavall entre el Barri Vell i el sector Centre, de nord a sud. Comença en el carrer Major i acaba en el passeig Països Catalans.

 

Screenshot-2018-5-31 Ajuntament de Salt
Imatge dels Serveis cartogràfics de l’Ajuntament de Salt

Patrimoni destacat del carrer:

  • Monument a les Loles. Autor Josep Mª Coromines (1990). Escultura de dues dones assegudes elaborada amb pedra artificial. Està situada damunt d’un jardinet. Es coneix per aquest nom perquè representa a dues senyores que portaven per nom Dolors. Dolors Casals, era la mare de Pere Casellas, i Dolors Vilahur, la mare de Pere Vila, responsables de l’edifici al costat d’on està situada l’obra. El primer era el propietari del solar, el segon l’arquitecte. Podeu trobar més informació aquí.