El teu dret d’accés

opendata(3)

Les persones tenim DRET D’ACCEDIR a la informació pública, és a dir, a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren altres subjectes.

L’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

El dret d’accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

El dret d’accés a la informació pública només pot ésser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis.

Pots exercir el teu dret d’accés a la informació pública de l’ Ajuntament de Salt en el seu Portal de Transparència.