Carrer de les Teixidores

Carrer de les Teixidores. Foto Arxiu Municipal de Salt

Denominació oficial:

Carrer de les Teixidores

Històric de canvis de denominació:

Anteriorment se’l coneixia com a “Prolongació del carrer Indústria” fins que en la sessió de Ple de l’Ajuntament de Girona del 8 d’octubre de 1980, a proposta del Consell Municipal de Salt de data 9 de juny de 1980, se li va donar el nom actual.

El canvi de denominació implicà també el canvi de numeració dels portals del carrer.

Històric:

Encara en la dècada de 1950-1960 no existia aquest carrer, hi havia un mas i l’antic portal de la fàbrica tèxtil Mulleras, tots dos enderrocats per obrir el carrer que va ser urbanitzat en els 70.

Els grans blocs dels edificis actuals van començar a construir-se l’any 1979.

Segons la rumorologia popular, en aquest carrer hi va viure la periodista Isabel Gemio quan treballava a Ràdio Girona i encara era coneguda com Isabel Garbí. La mateixa rumorologia diu que el sobrenom de “Garbí” era deguda al bar on feien el cafè els locutors d’aquesta emissora a la plaça Pompeu Fabra de Girona.

Qui eren les Teixidores?

Placa del carrer de les Teixidores. Foto Arxiu Municipal de Salt

El nom del carrer és un clar homenatge a totes les dones que van treballar a les fàbriques tèxtils de Salt fent la feina de teixidora, i més encara si tenim en compte que aquest carrer està situat just en el lloc on va existir la fàbrica tèxtil Mulleres, destruïda per un incendi a principi del segle XX.

Una teixidora és la persona que treballa en un teler, en un primer moment a mà (se’n coneixen telers des de la prehistòria) i posteriorment, amb la Revolució Industrial, mecànics. A Catalunya el gremi dels teixidors es distingia segons la matèria primera que fessin servir (cotó, llana, lli, seda, etc.)

A Salt les teixidores van tenir una presència important des de la implantació de les diferents fàbriques tèxtils al municipi. Durant la vaga del sector tèxtil de l’any 1932, van ser les que més fort van lluitar per aconseguir millores en la seva feina. A la Coma Cros, el senyor Joan Coma i Cros, per intentar posar fi a la vaga, els va oferir una agrupació de telers i pujar una pesseta diària el sou de les teixidores. Però elles van rebutjar l’oferta, volien un augment de sou a 50 pessetes per a les teixidores i de 40 per les mitges teixidores. Varen ser les úniques que van continuar amb la vaga mentre els treballadors dels altres oficis tornaven a la feina, la qual cosa va provocar alguns disturbis amb el resultat final d’alguns ferits i una colla de teixidores condemnades per agressions a 6 dies d’arrest i a pagar una indemnització de 100 pessetes a les agredides.

Situació:

Situat al Veïnat, va de sud, on limita amb el carrer de Sant Antoni, a nord on limita amb el carrer de les Filadores. A l’est amb la travessia de Sant Antoni i a l’oest amb la placeta d’Emili Pibernat.

Imatge dels serveis cartogràfics de l’Ajuntament de Salt

Patrimoni destacat del carrer: