Placeta Emili Pibernat

Imatge del Dept. d’Urbanisme de l’Ajuntament de Salt (1992)

Denominació oficial:

Placeta d’Emili Pibernat

Històric de canvis de denominació:

No s’aplica

Històric:

En l’acte de Ple de l’Ajuntament de Salt del dia 16 de març de 1989 trobem aquesta entrada: “S’aprova per unanimitat donar els següents noms a diferents carrers i places de la Vila: (…) Placeta d’Emili Pibernat: situat al veïnat de Salt, limita al nord amb el carrer Filadores i la Sèquia Monar, i pels altres límits amb edificis de l’illa compresa entre aquell carrer, el de Teixidores, el de Sant Antoni i la Travessera de Santa Eugènia.”

Qui va ser l’Emili Pibernat ?

Emili Pibernat i Viader. CAT.AMS.905.1.6319

Emili Pibernat i Viader va néixer a Salt el 20 de setembre de 1891. De ben jove ja escrivia articles per a diferents diaris, entre d’altres, era el redactor-corresponsal a Salt del diari “La Publicitat” de Barcelona. L’any 1916 el trobem ja dirigint el diari saltenc “El Eco de Salt”, fundat un any abans.

Abans d’emprendre la seva carrera política pública al front de l’Ajuntament de Salt, es casa amb Cecília Compte Canellas, originària de Castelló d’Empúries, l’11 de març de 1919. El mateix any que és nomenat jutge municipal suplent. I dos anys més tard, el 15 de juny de 1921, neix la primera filla de la parella, la Carme Pibernat Compte.

L’1 d’abril de 1922 entra com a regidor pel partit Republicà a l’Ajuntament de Salt, que en aquell moment estava sota la presidència de l’alcalde Josep Xifra i Xifra. Com a tinent d’Alcalde proposa que els carrers que es retolin de nou s’escriguin en català. Alhora, s’aprova que els serenos anunciïn les hores i l’estat del temps en català. Per últim, que la documentació oficial que es pugui també es redacti en català.

El 16 de setembre de 1924 neix la seva segona filla, la Glòria.

Després de la dictadura de Primo de Rivera i les eleccions del 26 de febrer de 1930, va ser escollit alcalde de Salt. Aquell mateix any, juntament amb Bartomeu Muñoz, Iu Bohigas i Agustí Cabruja, funden el diari quinzenal «El Poble de Salt».

En les eleccions del 12 d’abril de 1931 va revalidar el càrrec a l’alcaldia en ser la seva la candidatura més votada. Va ser investit alcalde de Salt de nou, per unanimitat, el 14 d’abril. Durant aquest segon mandat va haver de fer front a importants vagues en el sector tèxtil, sobretot de la fàbrica Manufacturas Antonio Gassol, on va fer de mitjancer entre la patronal i els treballadors.

En les eleccions del 14 de gener de 1934, tot i que els republicans tenen majoria de vots, deixa l’alcaldia en favor del seu company Manel Termes, però continua amb el càrrec de regidor.

L’abril de 1936 treballa de de secretari al Patronat d’Assistència Social a Girona fins al novembre de 1938 quan passa a ocupar el càrrec d’administrador de la Casa d’Assistència i Ensenyament i Casal de Vells de Girona en ser destituït l’anterior administrador per deslleialtat a la República.

A punt d’acabar la Guerra Civil i per evitar represàlies, s’exilia a França, fins que el 8 de setembre de 1942 aconsegueix un passatge en el vaixell Maréchal Lyantey amb destí Veracruz (Mèxic) on arribarà el 16 d’octubre a les 12 de la nit després d’haver fet escales a Casablanca i a Trinitat. Viatge que va compartir amb el seu amic, l’escriptor i periodista saltenc Agustí Cabruja.

A partir d’aquesta data li perdem la pista, documentalment parlant, i només sabem que, passat un temps – potser anys – va tornar a Catalunya.

Situació:

Imatge dels serveis cartogràfics de l’Ajuntament de Salt

Limita al nord amb el carrer Filadores i la séquia Monar. A l’est amb la prolongació de Filadores i la travessera de Santa Eugènia. A l’oest amb el carrer Teixidores i al sud amb el carrer de Sant Antoni.

Patrimoni destacat del carrer:

Séquia Monar.