Pla de digitalització del Gironès

Document capturat amb el PDG’19

El passat 2019 el Consell Comarcal de Gironès va oferir als municipis del Gironès la possibilitat d’adherir-se al Pla de digitalització del Gironès que mitjançant el programa Treball i Formació, i amb la coordinació de l’Arxiu Històric de Girona, serviria per digitalitzar documentació històrica conservada als seus arxius.

L’Arxiu Municipal de Salt s’hi va adherir des del primer moment com una oportunitat per digitalitzar documentació històrica que, per les seves característiques, no era possible fer-ho amb els recursos propis de l’Arxiu.

El passat dia 14 de gener, el Consell Comarcal del Gironès i l’Arxiu Històric de Girona van fer l’acte de lliurament dels documents digitalitzats on vam recollir el resultat d’aquesta important tasca. En total han estat 2.902 fitxers capturats que comporten 127 GB de memòria.

Ara a l’Arxiu municipal de Salt ens toca treballar amb la comprovació de les captures i la seva la integració en els nostres sistemes de gestió documental i d’arxiu, a més d’estudiar la manera de posar, part d’elles, a disposició del públic en general.

La documentació digitalitzada de Salt és la següent:

  • Padrons municipals d’habitants (1888 – 1924)
  • Llibres d’actes de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salt (2003-2006)
  • Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament (2005-2006)
  • Inventaris de béns (1941-1974)
  • Escriptures notarials (1903-1995)