Carrer de Santa Afra

Festa del c/ Santa Afra (1944) CAT.AMS.905.1.6803

Denominació oficial:

Carrer de Santa Afra

Històric de canvis de denominació:

  • Al 1865 surt com a carrer de l’Estanc.
  • Al 1878 és conegut com carrer de les Hortes
  • Al 1897/10/05 se li canvia el nom per carrer de Sant Feliu
  • 01/08/1931 es canvia el nom per carrer 14 d’abril
  • 10/06/1939 es restableix el nom de carrer de San Félix (Sant Feliu)
  • 08/04/1975 es canvia el nom pel de Santa Afra en coincidir amb un carrer de Girona (agregació)

Històric:

Al 1878 l’Ajuntament acorda amb els propietaris les condicions per cedir uns terrenys i enderrocar unes cases per millorar i eixamplar el carrer de Dalt en el tram comprès entre els carrers de les Hores i de Sant Joan.

Al juliol de 1912 l’Ajuntament decreta que les cases del carrer es connectin a la xarxa de clavegueram

1920 uns veïns demanen a l’Ajuntament la reparació de l’entrada del carrer pel sud ja que es troba en molt mal estat. S’acorda la reparació del carrer i l’obligació de col·locació de voravies als veïns del carrer.

2008 comencen les obres de reurbanització del carrer.

Març de 2013 l’Ajuntament de Salt posa pilons abatibles per limitar-hi el trànsit de vehicles des del carrer del Rec.

Qui o què va ser ?

Afra d’Augsburg va ser una dona cristiana que va viure al segle IV i que va morir lligada a un arbre i decapitada en una illa del Lech.

Canonitzada el 1064, és venerada com a santa per diverses confessions cristianes, patrona de la ciutat d’Augsburg i vinculada amb sant Narcís, patró de Girona, per aquest motiu l’any 1344 es va aixecar un santuari a Sant Gregori.

Per saber-ne més, clica aquí.

Situació:

Situat al Barri Vell, limita al sud amb el carrer Llarg (pl. Sant Jaume) i al nord amb el carrer del Rec. A l’est amb el carrer Fidel Aguilar i a l’oest amb el carrer Sant Joan.

Imatge dels serveis tècnics Ajuntament de Salt

Patrimoni destacat del carrer:

Fornícula de Sant Feliu

Fornícula de Sant Feliu (1944)