El teu dret d’accés

Les persones tenim DRET D’ACCEDIR a la informació pública, és a dir, a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren altres subjectes. L’exercici d’aquest dret no és condicionat a … More El teu dret d’accés