Horari

L’atenció presencial queda supeditada a l’obtenció de cita prèvia que podeu aconseguir enviant un correu a arxiu@salt.cat o trucant al telèfon 972249191 extensió 1209 o 1206

L’horari preferent d’atenció presencial és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.