Coneix els teus drets (II)

Continuem exposant els drets que teniu respecte a l’ús de les vostres dades de caràcter personal segons es recull en el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. El següent article, el 24, ens parla de les condicions per exercir aquests drets (recordem-los: accés, rectificació, cancel·lació i oposició) i ens diu que: 1.- Podeu exercir qualsevol … More Coneix els teus drets (II)

Anuncis

Coneix els teus drets (I)

La Llei de Protecció de dades de caràcter personal (15/1999) estableix uns drets dels ciutadans que són desenvolupats pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Aquests drets, bàsicament d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, estan recollits en uns quants articles del Reial Decret que especificarem a continuació i en següents entrades. Comencem per l’article 23 … More Coneix els teus drets (I)

Anuncis

Arxius i transparència

La Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, en el seu preàmbul, com a mesura de transparència, estableix l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya de fer públics els instruments de descripció documental que contenen informació d’interès públic i que permetin la … More Arxius i transparència

Anuncis

Salt és molt més… (2)

Ja podem veure el vídeo de la campanya “Salt és molt més…” No et perdis l’optimisme i vitalitat que en desprèn perquè Salt és molt més! Anuncis

Anuncis

Salt és molt més…

Que “Salt és molt més…” ja ho sabíem, però ara s’ha fet de forma oficial amb la presentació, divendres passat, de la campanya de promoció del municipi. Amb aquesta campanya el que es pretén és donar a conèixer que Salt té un patrimoni natural, històric, social, artístic, cultural, etc. força desconegut tan per les persones … More Salt és molt més…

Anuncis