Ca la Cotillaire

Text escrit per Jaume Bosch i Termes (en Jaume de Cala Cotillaire) El meu avi Miliu, l’any 1927 va establir un cens de trenta pessetes anual a pagar “en bona moneda de plata”, “cada any per Sant Joan de juny”, al Marquès de Camps, “Don Carlos de Camps y de Olzinellas”, pel terreny de la … More Ca la Cotillaire

Can Maret Vell

Text Núria Casellas i Jaume Casellas La casa de Can Maret Vell coneguda així perquè hi vivien els de Can Maret i el vell és perquè a finals d’anys 30 del s.XX es van traslladar a la casa de Can Ramis (actual Can Maret de l’Era) situada uns metres més amunt del mateix carrer, quedant … More Can Maret Vell

El moviment LGTBIQ+ i l’Arxiu municipal de Salt

La Declaració Universal sobre els Arxius, a la qual hi està adherit l’Ajuntament de Salt, diu que els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva per a la promoció d’una ciutadania responsable. La llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir … More El moviment LGTBIQ+ i l’Arxiu municipal de Salt