Salvador Sunyer i Aimeric

Salvador Sunyer i Aimeric va néixer l’1 de febrer de 1924 a l’antic carrer de la Séquia de Salt. És el fill gran de Jaume, manobre i Elionor, treballadora de la secció dels trossos de la fàbrica Coma Cros. Va estudiar al col·legi dels Germans de Sant Joan Baptista de la Salle i més tard … More Salvador Sunyer i Aimeric

Coneix els teus drets (I)

La Llei de Protecció de dades de caràcter personal (15/1999) estableix uns drets dels ciutadans que són desenvolupats pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Aquests drets, bàsicament d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, estan recollits en uns quants articles del Reial Decret que especificarem a continuació i en següents entrades. Comencem per l’article 23 … More Coneix els teus drets (I)

Arxius i transparència

La Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, en el seu preàmbul, com a mesura de transparència, estableix l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya de fer públics els instruments de descripció documental que contenen informació d’interès públic i que permetin la … More Arxius i transparència