Salt: patrimoni

252226_1983865483759_8244296_n
El mas Sitjar en l’actualitat.

Elements inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’interès històric de Salt que respon a la necessitat d’inventariar els edificis i elements amb valor arquitectònic i/o històric que es considera que són peces representatives de la identitat local.

Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric del municipi de Salt

CONJUNTS

EDIFICIS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

ESCULTURES I MONUMENTS

ELEMENTS VEGETALS

Save