L’estiu dels nostres avis

Durant el mes de juliol de 2022, en el perfil d’Instagram de l’Arxiu municipal de Salt vam penjar una sèrie de fotografies que volien reflectir com vivia l’estiu la gent de Salt en la primera meitat del segle XX, quines activitats feien, com es divertien… Tendim a pensar que la gent d’abans tenia una vida … More L’estiu dels nostres avis

Ca la Cotillaire

Text escrit per Jaume Bosch i Termes (en Jaume de Cala Cotillaire) El meu avi Miliu, l’any 1927 va establir un cens de trenta pessetes anual a pagar “en bona moneda de plata”, “cada any per Sant Joan de juny”, al Marquès de Camps, “Don Carlos de Camps y de Olzinellas”, pel terreny de la … More Ca la Cotillaire

L’Arxiu municipal de Salt, espai responsable

L’Arxiu municipal de Salt ha estat mereixedor del distintiu d’Espai de Cultura Responsable segons resolució de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya i s’ha inclòs en el Cens d’espais de cultura responsables. La inclusió de l’Arxiu municipal de Salt en aquest cens ens dona l’impuls per, des de l’àmbit cultural, assolir un … More L’Arxiu municipal de Salt, espai responsable