Memòries

Les memòries anuals de l’Arxiu Municipal de Salt exposen el resultat de la gestió, el tractament i l’administració del patrimoni documental municipal.

La seva publicació respon al interès de l’Arxiu en la transparència de l’Administració pública.

En les memòries trobareu:

  • L’Arxiu en xifres: fons; infraestructura
  • Gestió de documents: ingressos documentals ordinaris i extraordinaris; tractaments de fons; avaluació i disposició de documents
  • Servei de consulta i préstec: estadístiques
  • Comunicació i difusió
  • Personal de l’Arxiu

2017 MEMÒRIA ARXIU

2016 MEMÒRIA ARXIU

2015 MEMÒRIA ARXIU

2014 MEMÒRIA ARXIU

2013 MEMÒRIA ARXIU

2012 MEMÒRIA ARXIU

2011 MEMÒRIA ARXIU

2010 MEMÒRIA ARXIU

2009 MEMÒRIA ARXIU

2008 MEMÒRIA ARXIU

(actualitzat 2018)
Anuncis