Memòries

Les memòries anuals de l’Arxiu Municipal de Salt exposen el resultat de la gestió, el tractament i l’administració del patrimoni documental municipal.

La seva publicació respon al interès de l’Arxiu en la transparència de l’Administració pública.

En les memòries trobareu:

  • L’Arxiu en xifres: fons; infraestructura
  • Gestió de documents: ingressos documentals ordinaris i extraordinaris; tractaments de fons; avaluació i disposició de documents
  • Servei de consulta i préstec: estadístiques
  • Comunicació i difusió
  • Personal de l’Arxiu

Consulteu les memòries aquí:

(cliqueu sobre la imatge per veure la memòria corresponent)

Anteriors: