Patrimoni: conjunts

Grup Verge Maria (1963) CAT.AMS.905.1.6536

Conjunts arquitectònics o naturals de Salt inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’interès històric pel seu valor arquitectònic i/o històric.

S’inclouen altres conjunts que no estan el PEPPA, però que a criteri de l’Arxiu Municipal de Salt tenen prou interès històric per aparèixer en aquesta llista.

 • CONJUNT D’EDIFICIS I JARDINS DEL PARC HOSPITALARI
 • CONJUNT D’EDIFICIS DE LA PLAÇA DE LA VILA, 1 A 11 i CARRER PROCESSÓ 2 A 8
 • CONJUNT INDUSTRIAL “GASSOL”
 • FRONT DEL CARRER JOAQUIM RAVETLLAT 1-11
 • FRONT DEL CARRER LLARG 35-43
 • FRONT DEL CARRER LLARG 40-44
 • FRONT DEL CARRER LLARG 57-109
 • FRONT DEL CARRER LLARG 62-100
 • FRONT DEL CARRER LLARG 106-112 Carrer Llarg 106-112
 • FRONT DEL CARRER LLARG 111-129
 • FRONT DEL CARRER LLARG 136-144
 • FRONT DEL CARRER PROCESSÓ 10-36
 • FRONT DE LA PLAÇA JULI GARRETA
 • FRONT DE LA PLAÇA SANT JAUME 2-8
 • GRUP SANT CUGAT
 • GRUP VERGE MARIA
 • PATIS DAVANTERS CARRER SANT DIONÍS 3-9 I 11-19
 • PATIS DAVANTERS CARRER LLARG 161-163-165
 • SAFAREIG DE LES DONES
 • SÉQUIA MONAR

Save